ए सि/फ्रिज बनाउने


Badri Shah

Phone : 9807642810-Janakpur

Bhuvan Ji

Phone : 9852033037-Biratnagar

Abdul Ji

Phone : 9814306850-Biratnagar

Hom Narayan Shah

Phone : 9807085837-Biratnagar

Akash Kr. Shah

Phone : 9842024080-Biratnagar

Ashok Ji

Phone : 9819372848-Biratnagar

Amjad Khan

Phone : 9819312247-Biratnagar

Bhim Singh

Phone : 9815372250-Biratnagar

Baburam Gurung

Phone : 9841296192-Kathmandu

Hemraj Dahal

Phone : 9852833011-Itahari

Meghraj Pradhan

Phone : 9842037300-Itahari

Ajaya Sharma

Phone : 9860562387-Lokanthali

Yam Paudal

Phone : 9824385474-Itahari

Anil Shrestha

Phone : 9852048687-Itahari

Rajendra Gc

Phone : 9856065502-Tanahu

Niranjan Singh

Phone : 9818053342-matatratha

Jagdish Kafle

Phone : 9842061485-Itahari