Neuro Hospital

Phone : 9862914044-Biratnagar

Suraksha Hospital

Phone : 9802753717-Biratnagar

Koshi Hospital

Phone : 9819336789-Biratnagar

Koshi Hospital

Phone : 9819079120-Biratnagar

Chetansil Mitra Parishad

Phone : 9842266231-Biratnagar

Nerolo Rangeli Hospital

Phone : 9814326205-Biratnagar

Nepal Dur Sanchar

Phone : 9842098550-Biratnagar

AbadhNarayan Nursing Home

Phone : 9815332117-Biratnagar

Pathari Nursing Home

Phone : 9805306779-Biratnagar

Charity Trust

Phone : 9869800186-Dharan

Shree Trishakti Samaj

Phone : 9802746739-Biratnagar

Shree Janakalyan Duhabi

Phone : 9842266200-Biratnagar

Life Guard Hospital

Phone : 9742042333-Biratnagar

Trade Union Mahasang

Phone : 9842499787-Biratnagar

Dhana Lal Giri

Phone : 9805310472-Biratnagar

Ganga Sarkar

Phone : 9804903488-Biratnagar

Nepal Chhyayarog Niwaran

Phone : 9842069439-Biratnagar

Nepal Chamber Of Commerce

Phone : 9851047279-Kathmandu

Paropakar

Phone : 9841375834-Kathmandu

Tikaram Bishankhe

Phone : 9805307444-Biratnagar

Loknath Koirala Smriti

Phone : 9807070535-Biratnagar

Surakshya Prasuti Hospital

Phone : 021-536941-Biratnagar

Chayarog Niwaran Sanstha

Phone : 980-7390288-Biratnagar

Aatri Bachat

Phone : 984-2092587-Biratnagar

Samaj Bikash

Phone : 984-2428622-Biratnagar

Gramin Mahila

Phone : 985-2033699-Biratnagar

Jiban Bhudathoki

Phone : 984-2152455-Biratnagar

Golden hospital

Phone : 980-7012146-Biratnagar

Hamro Hospital

Phone : 984-2182465-Biratnagar

Aawadhanarayan Clinic

Phone : 9842092587-Biratnagar

Samudaiyek Bikas

Phone : 9802733600-Duhabi

Shiv Shankar Mandir

Phone : 9816382919-Kaseni

Birendra Khadka

Phone : 9804936897-Damak

Ashish Hamal

Phone : 9867044985-Rupandehi

Nepa Sahakari

Phone : 9842326577-Itahari