डेरा सार्ने


Roshan Kharel

Phone : 9818982343-Biratnagar

Tanka Pd Adhikary

Phone : 9842552109-Biratnagar-3

Dik B. Shrestha

Phone : 9808524809-Kathmandu

Raj Kumar Regmi

Phone : 9845382560-Ktm